መግለፂ ተግባሪት ኮሚቴ ረድኤት ተመዛበልቲ ተጋሩ

መግለፂ ተግባሪት ኮሚቴ ረድኤት ተመዛበልቲ ተጋሩ

 

ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ፣ ብሰንኪ ፕሮፓጋንዳ ምጥፋእ ዘርኢ ፀረ-ሰላም ፀረ-ማዕርነትን ፀረ-ሓድነትን ፅንፈኛ ሓይልታት ተፈጢሩ ብዝነበረ ንትግራዋይ መንነት ዝጠመተ ሕሱም መጥቃዕቲ፣ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ተጋሩ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ዘጥረዩዎ መነባብሮኦም ገዝኦምን ንብረቶምን ተመዛቢሎም ናብ ትግራይ ምእታዎም ዝዝከር እዩ፡፡ ክሳብ’ዛ ዕለት ኣስታት ዓሰርተ ሽሕ ተጋሩ ተፀበይቲ ሓገዝ ኮይኖም ኣብ ሑመራ፣ ዳንሻ፣ ወልቃይት፣ ሽረ፣ ኣኽሱም መቐለን ካልኦት ከባቢታት ትግራይን ይርከቡ ኣለው፡፡

Read more

You may also like...