ትግርኛ

cultural-attraction-stunning-ethiopia-39

‘ምይይጥ ዘይምክያዱ ዝሕተተሉ መንግስቲ’ዩ፣ ንዝፀንሐ መሓውር ተጠቂምካ ለውጢ ምምፃእ ኣይካኣለን’ ይብሉ ኣጋይሽና

ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተከሰተ ግጭት ‘መርአያ መንግስታዊ ድኽመት ዝፈጠሮ መረረት’ዩ ዝመስለኒ፣ ኣብ ውሽጢን ደገን ዘለው ተቃወምቲ’ውን ተወሳኺ ሓይሊ ነይሮም ነቲ ህልዊ ኩነትት ክንቅይሮ ንኽእል ንኸውን ኢና ኢሎም ዝሓሰቡ’ውን ተሓዊሶምዎ ይኾኑ’ዮም ይብል ኣቶ ዳደ ደስታ።...

fikre_raya

ዕላል ምስ ፍቕረ ረታ (ራያ)

http://media.sbs.com.au/audio/tigrinya_151205_457832.mp3 ካብቶም ዉሑዳት ቀዳሞት ናብ ኣውስትራሊያ ዝተሰዱ’ዩ፡ታሪኽ ብዛዕባኡን ካልኦት ከመኡ ዝኣመሰሉን ኣብ መጽሓፍ ተጻሒፉ ኣሎ። ብዝገበሮ ኣበርክቶ ብዙሕ ስልማትውን ተሰሊሙ’ዩ፡ ባህሊ ራያ ኣዚዩ ዘስተማቕርን ብባህሉ ዝምካሕን ሰብዩ፡ ናይ ደቁ ኣስማት፡ ዓዘቦን ራያን ክከውን ዝመረጸ...

cultural-attraction-stunning-ethiopia-4

ዘበን ገበል ዝሃበካ ተቐበል

ሎሚ ኣብ ሞዛይክ ባህሊ ኣብ ሬድዮ ኤስቢኤስ ጻንሒት ምስ መኮነን ተስፋይ፡ ብዛዕባ ንግስነት ኣርወ ወይ ዘበን ገበል ዝሃበካ ተቐበል! ብኸመይ ተባህለ ? ቀረኢቡ ኣሎ። Source: SBS Radio Tigriya